golis

#CoronaVirus and Soomaaliya Live Update

Xogtan waxay si toos ah ugu xiran tahay JHU CSSE – Johns Hopkins University, waxaana ay ku xiran tahay hadba sida Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ugu gudbiso WHO xogta.

SomaliaLast Updated: Loading...
Confirmed Cases0
New Case0
Total Deaths0
New Deaths0
Total Recovered0
Active Cases0
in Critical0
Case/1M0
Deaths/1M0
Total Tests0
Tests/1M0